Аналіз «Кримських Сонетів» Адама Міцкевича «Біля могили Потоцької» і «Буря»

Аналіз «Кримських Сонетів» Адама Міцкевича «Біля могили Потоцької» і «Буря»

Зітхнув вільно я підняв погляд до зірок
Очима золотими всі світила
Послали мені привіт земний простір, —
Мені одному: кругом безлюдие панувало
«Фаріс»

Адам Міцкевич Для творчості Адама Міцкевича характерно філософське осмислення буття через власні переживання – свій тонкий внутрішній світ, що увібрав в себе стихії оточуючого світу. Міцкевич – мислитель, — він знаходить для своїх ідей форму, що відповідає їх рівню. Непідкупна простота, за якою криється глибокий зміст, говорить про справжнє майстерність поета. І це майстерність знайшло своє вираження особливо в його сонетном мистецтві.

«Розквіт сонетного мистецтва завжди свідчив про активізацію становлення національної культури на даному історичному етапі, про її зрілості, кристалізації художнього досвіду в золотому сплаві традиції і новаторства» [2 – с. 19].

«Сонети Міцкевича А. – одна з найбільш показових для подальшого розвитку російської поезії циклічних форм, одна з перших форм циклу сонетів, що з’явилися в російської поезії, не рахуючи дослідів А. А. Дельвига». *

«Циклічна форма або книга сонетів була традиційною для західноєвропейської поезії, особливо в епоху Відродження» [8 – с. 102]. Це дуже знаменне явище спостерігається протягом усієї історії сонета: від епохи Данте Аліг’єрі до сучасності. «Причому для кожної літератури було показово створення національного варіанта циклу сонетів як певної художньої моделі» [8 – с. 102].

Що ж стосується самих сонетів, то вони є втіленням витонченої поетичної форми. В ній з легкістю, витонченістю, поєднуються яскраві образи, побудовані на антиномії, згідно діалектиці сонетных канонів: теза – антитеза – синтез. Тому не дивно, що сонети грають у творчості Міцкевича кардинальну роль. Про це чудово відгукнувся пушкінський геній:

Біля берегів Тавриди віддаленій
Співак Литви в розмір його обмежений
Свої мрії миттєво залучав [4 – с. 288].

«Туга за батьківщиною проходить через усі сонети циклу. Пушкін у своєму шедеврі «суворий Дант не зневажав сонета», назвав «співця Литви» в одному ряду з найбільшими майстрами цієї віршованої форми) дуже точно визначив домінуюче в «Кримських сонетах» настрій, Сказавши про Мицкевиче в Криму: «Свою Литву згадував» [6 – с. 12]. Смуток по рідній землі справила благотворний вплив на поета з позицій творчих: він створив справжній пам’ятник культури, присвячений легендарній Тавриді.

У «Кримських сонетах» читачеві був представлений справжній побачений на власні очі Крим, реальний «Схід в мініатюрі» [6 – с. 12]. І це дуже знаменно для культури того періоду, особливо для такого романтика як Міцкевич. «Захоплення Сходом було характерно для романтизму відкривав і який підкреслював множинність цивілізацій і життєвих укладів, шукав поетичний контраст навколишньої дійсності і за межами Європи» [6 – с. 11 – 12 ].

Повертаючись безпосередньо до особистості самого Міцкевича, зазначимо, що його «Кримські сонети стали органічною частиною общелитературного процесу і вплинули на розвиток російської сонета, особливо в кінці 20-х – 30-е рр. вони зумовили появу деяких оригінальних сонетів А. С. Пушкіна, І. в. Козлова, А. В. Подолинського, К. К. Павлової та інших поетів. Не виключено, що сонет М. Ю. Лермонтова «Я пам’яттю живу з зів’ялими мріями…» міг бути створений під впливом петраркизма Міцкевича» [8 – с. 108].

Не можна обійти стороною досить примітний факт, який дозволяє глибше осмислити філософську значущість «Кримських сонетів». Примітно, що в самому процесі циклізації сонетів Міцкевича велику роль відіграє єдність теми драматичної долі людини, яке досягається на основі доцентрової композиції ліричного циклу» [цит. по 8 – з 104]. **

Ми пропонуємо увазі читачів аналіз двох сонетів Міцкевича А. «Біля могили Потоцької» і «Буря», з циклу «Кримські Сонети», які були дуже популярні з моменту їх публікацій, особливо в Росії. Це видно, зокрема, з листа А. Міцкевича А. Одынцу. «Ти просиш, щоб я прислав тобі російські переклади моїх віршів. Довелося б відправити великий пакет. Майже у всіх альманахах (а їх тут виходить безліч) фігурують мої сонети, вони вже є в кількох перекладах… Я вже бачив російські сонети у дусі моїх» [3 – с. 397].

Біля могили Потоцької

Серед неземних садів, в рідному краю весняному,
Зів’яла трояндочка… миті минулих років,
Покинувши метеликом тебе, ніжний світло
Зуміли поховати в твоїй душі смятеньем.

Де північ Польщі, там созвездьями зігрітий
Твій шлях. Звідки ж вселенське свеченье? –
Іль погляд твій вогненний в несамовитому паренье
Зміг випалити в небесах перед смертю яскравий слід.

Я теж, полька, тут знайду свою обитель,
В томлінні, але хай незнаний-цілитель
Мені кине жменю землі і щось шепне.

Тоді воскресну я загадковим пророком!
У мечтаньях про тебе поет мені гімн заспіває
І над могилою поплаче самотньо [1 – с. 70]

У першому катрені сонета Міцкевич порівнює Потоцьку з трояндою, яка гідна жити тільки в райському куточку. Але з гіркотою говорить про її смерті. Теза катруся – смерть адресата, кому він присвячує ці рядки.

Строфа характерна своєю завершеністю. І, тим не менш, є епітет, який залишає якийсь привид, що випереджає розвиток даної теми: «ніжний світло», який зумів поховати в її душі «мгновенья минулих років». Тут Міцкевич, як би матеріалізує Час, надаючи йому можливість продовжити вік пішов з цього світу там, в позахмарних сферах.
У другому катрені поет вже спілкується з її духом: він бачить її привид в далеких сузір’ях, що розкинулися

над батьківщиною, і вірить в її зірку, яка дарує тепло його улюбленої Польщі. Трепетні почуття, втілені в питанні: «звідки ж вселенське свеченье?», — змінюються пристрасним вигуком: «твій погляд… зміг випалити в небесах… яскравий слід».

Це свідчення того, що поет вірить у загробне життя зів’ялої троянди. Він говорить про безсмертя. Слід звернути увагу на характерну конфігурацію в двох катренах: образи-паралелизми – «ніжний світло», «вселенське свеченье». Перше – в душі, друге – в небесах, в глибокому Космосі. Душа, воспарившая до небес після смерті її власника, знайшла своє безсмертя і світло, що виходить з пам’яті його величності Часу.
Можна нескінченно дивуватися здатності поета так тонко висловлювати свої ностальгічні почуття.

«Звернення до зірок великого романтика, який перебуває у вигнанні, його пристрасний заклик до неба, об’єднуючого рідний край і ті місця, де перебуває поет, досягає не тільки вершин поетичного світобачення, але і масштабів космічного світовідчуття» [10 – с. 80].

Синтез зворушує до глибини душі. Поетові не треба багато: щоб про нього згадав хто-небудь. Всі шляхи ведуть до однієї пристані, якої немає імені, і чиє місцезнаходження нам не відомо. Пам’ять Часу турбує його.

Він не бажає змиритися з думкою, що може бути забутий усіма. І рішення блискуче підтверджує пафос всіх його переживань: сльози самотнього подорожнього на його могилі (майбутньої) – вінець всіх його мрій.

До речі з цим сонетом пов’язана одна цікава історія. У 1953 р., «Литературули Газети» вийшла стаття Т. Чхенкелі до 155-річчя з дня народження Міцкевича. Поет, посилаючись на «Путешествие в Тавриду» Муравйова-Апостола, наводить версію, за якою у східній каплиця з куполом у Криму спочиває не Потоцька, яка надихнула Міцкевича на це чудовий твір, а невідома грузинська красуня. ***

У сонеті «Буря» особливо сильно виражений синтез зіткнення двох світів, втілений у двох катренах.

«Наскрізна думка «Кримських сонетів» — туга за батьківщиною – виражена в цьому творі не настільки відверто, зате в ньому постать мандрівника, пілігрима, що об’єднує весь цикл, видається ще більш трагічною, самотньою, ніж в інших» [5 – с. 84]. Цей сонет являє алегорію. З кораблем можна порівняти наше життя, а з водною стихією – долю, яка грає з її власниками на короткий термін, як їй заманеться, і, врешті-решт, поглинає у своїй невідомій глибині.

Буря

Зірвалися вітрила, кермо зламаний… смерч морський
Вселив у матросів страх, як помп зловісних стогони;
Надії звалилися, і з похоронним дзвоном
Кривавий сонця диск йде на спочинок.

Водної стихії влада здіймається хвилею,
Дивиться пекельний дух, з глибини взнесенный,
Щоб на корабель паща мороку розлютованому,
Подібно воїну, який прагне в бій.

Хто напівмертвий, лежить, хто в муках знемагаючи,
У відчаї друзям простягає обійми;
Хто молиться, щоб смерть молитвою відлякати.

І лише один сидів у глибокому отчужденье,
І думав: щасливий той, хто завершив свій шлях,
Зустрічаючи з вірою останні миті [1 – с. 70 – 71].

В первом катрене дается теза: описывается положение, которое свидетельствует об обреченности корабля и плывущих на нем. Этот образ, созданный эпитетами: «сорвались паруса», «сломан руль», усиливается природными метаморфозами: уплывающее с горизонта светило, предвещающее гибель всем находящимся на судне. Мицкевич создал психологический эффект. Природная картина гармонирует с состоянием матросов и доводит их отчаяние до апогея. Строфа, естественно, завершена. Но она требует выплеска эмоций, поскольку высока энергия слога, генерирующего весь набор чувств, характерных для этой тезы. У сонета, помимо его диалектической структуры, есть семантическое пространство, построенное по принципу: тема – развитие – кульминация – финал.

Тематику обреченности почти разрушенного судна и его обитателей продолжает второй катрен. И, если первый катрен, носит описательный характер, и события протекают в относительно умеренном темпе, то во втором они развиваются молниеносно. Некий «адский дух» готов проглотить свою жертву по неведомым нам капризам природы, а, может, Воле Высших Сил, которые должны брать дань за неосмысленное нами бытие.

Фактор противопоставления, хоть и представлен тонко, ощутим. Если во втором катрене очевидно буйство водной стихии, которая выпускает воителя тьмы для окончательной схватки со своими жертвами, то в первом – она сосредоточена в подтексте: подводное течение смысла, вернее, замысла поэта. Это подлинная стихия: ею обуреваемы те, которые борются с ней. И она ничем не менее сильна, чем первая. Две буйные стихии сливаются друг с другом в третью, поэтическую, которой уже обуреваем сам поэт.

Действие, вызывающее противодействие, один из важных моментов закона единства и борьбы противоположностей. В действительности стихия их чувств не в состоянии укротить стихию морскую, обрекающую их души на гибель. Но обречена ли душа умирающего? – извечный вопрос, стоящий перед человеком. Каждому хочется верить в то, что он сможет найти спасение – веру в светлое будущее – пусть даже находящееся за пределами его понимания. И вот он превосходный синтез столкновения этих миров – стихий – наглядный образец гармонии двух антиномий. Неважно, в каком физическом состоянии не находился бы обреченный, он не верит в то, что обречен. Он борется до самого последнего вздоха, но не за эту жизнь, что неумолимо покидает его плоть, а тот призрак, который может предстать перед ним новым Эдемом.

Резюме убеждает читателя и не только тем, что легко умирать тому, кто верит, но и тем, что из каждого правила должно быть исключение. Последняя строка сонета является его замком, «последние мгновения» — ключевым словом, что соответствует концепции этого произведения.

Сонет «Буря» можно ассоциативно сравнить с сонетом Александра Федорова «На волнах», чья фабула трогает до глубины души, картиной лирической утонченности, несмотря на бушующий в своем неистовстве шторм. Подобный контраст, создаваемый описаньем маленькой «певчей птички» на фоне свирепствующей по эдгаровски демонической стихии, позволяет получить дантову формулу примиренья Земли и Неба. Здесь океан является т.н. связующим между ними звеном: с одной стороны, как принадлежащий Земле, с другой, как включающий в себя Небо, в качестве отраженья. Но, главное, впереди: снятие противоречий подкупает до слез.

Она о гибели грозящей ей не знала.
Вокруг был океан. Да небо без границ.
Сюда не залетал никто из смелых птиц [7 – с.500].

Возвращаясь к творчеству Мицкевича, следует отметить само качество сонета «Буря». Ведь создается впечатление, что корабль должен вот-вот исчезнуть с облика Вселенной, что до его гибели остается только миг… И это так, но длится он на протяжении всего сонета, т.е., целую Вечность.

Одиночество – излюбленная тематика в творчестве Мицкевича. Она символична и красной нитью проходит через многие его произведения, в особенности, через два уже представленных нами сонета. Есть нечто схожее в образах двух героев из этих сонетов. Одиноко оплакивающий смерть поэта путник (существующий в его, поэта, мечтах), как и сам поэт, плачущий над могилой Потоцкой; и сидящий в одиночестве на корабельной палубе, который, потеряв веру в подлинное спасение, призрачно завидует своим братьям по несчастью.

В «Крымских сонетах Адама Мицкевича ярко проявился «Поэтический Космос сонета – система особого рода – динамическая и в то же время жестко консервативная, осложненная многовековой историей, накопленными традициями, неумолкающей памятью жанра» [9 – с. 54].

ПРИМЕЧАНИЯ

* Современники А. Дельвига не осознавали фактор цикличности его сонетов, поскольку сам поэт не объединял их в циклы, а публиковал по отдельности в различных изданиях. Как цикл они были вписаны лишь в альбоме С. Д. Пономаревой. См.: РО ИРЛИ, 9668/ LVIII б8, лл. 18 – 20.

** Принцип лирического цикла исследован и выделен Л. Е. Ляпиной. Подробнее об этом см.: Ляпина Л. Е. Лирический цикл в русской поэзии 1840 – 1860-х гг. ХIХ века. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1977.

*** «Литературули газети», от 25.12.1953 (на грузин. яз.)

ЛИТЕРАТУРА

1. Ананов М. Г. «Призраки Эльдорадо». Сонеты. Стихотворения. Эпиграммы. Переводы. Драматургия. Проза. Тбилиси, изд. «Гелиос» 1999.

2. Герасимов К. С. «Диалектика канонов сонета» в сб. мат. науч. конф. Гармония Противоположностей. Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси, ТГУ, 1985.

3. Мицкевич А. Письмо к А. Э. Одынцу от 22 марта 1828 года в собр. соч. в 5-ти тт., т. 5, — М., 1954.

4. Пушкин А. С. собр. соч. в 10-ти тт., т. 2, М., «Художественная Литература» 1955.

5. Саришвили В. К. «Сонет А. Мицкевича «Буря» в русских переводах» // Научная сессия, посвященная 200-летию со дня рождения Адама Мицкевича. Тбилиси, Издательство ТГУ, 1998.

6. Стахеев Б. «Поэзия Адама Мицкевича», вст. ст. в кн. Мицкевич. А. «Стихотворения. Поэмы», М., «Художественная Литература», 1979.

7. Сонет Серебряного Века. Русский сонет конца ХIХ – начала ХХ века. Сост., вст. ст. и коммент. О. И. Федотова. М., «Правда», 1990.

8. Титаренко С. Д. «Крымские Сонеты» А. Мицкевича в русских переводах и развитие сонета в конце 20-х – 30-х гг. ХIХ века в сб. мат. науч. конф. Гармония Противоположностей. Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси, ТГУ, 1985.

9. Федотов О. И. «Поэтический космос сонета», Литературная Учеба, М., 1997, кн. 2-я.

10. Филина М. Первое обращение к сонетам Адама Мицкевича в Грузии // Научная сессия, посвященная 200-летию со дня рождения Адама Мицкевича. Тбилиси, Издательство ТГУ, 1998.

9 ключевых слов: сонет (цикл сонетов), романтизм, Таврида, родина, ностальгия, пилигрим, стихия, исповедь, Вера.

9 keywords: sonet, romantism, Tavrida, homeland, nostalgia, piligrim, calamity, confession, faith.

«Крымские сонеты» Адама Мицкевича имели огромную популярность не только на Родине поэта, но и за ее пределами, особенно, в России. Успех этот был не случаен: сонет, как поэтическая форма, привлекала к себе все большее внимание талантливых славянских поэтов. После публикации этого цикла интерес к сонетному жанру заметно возрос. В самом цикле сонетов Мицкевичу удалось отразить не только свое видение земли легендарных тавров, но также излить ностальгические чувства. Неподкупная искренность, в описании увиденных им картин, откровения поэта с читателем, и, в то же время, некая таинственность, которую он вуалирует выразительными с позиции поэтики образами, позволяют внести «Крымские сонеты» в сокровищницу мировой литературы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЛайфХакер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: