Спрямованість особистості

напрямок

Під спрямованістю особистості в психології зазвичай розуміється її орієнтованість на ті чи інші сфери життя. Всі сфери, в яких людина діє, представляють для нього значну цінність. Якщо прибрати хоча б одну з них, особистість не зможе повноцінно розвиватися і рухатися вперед.

Визначення спрямованості особистості передбачає в своїй основі чітке дотримання особистості своїм потребам. Що таке спрямованість? Це свідомо здійснюється рух на шляху до вирішення певної задачі.

Види спрямованості особистості

Психологи говорять про наявність декількох напрямків, які визначають те, як людина веде себе в різних ситуаціях. Кожен з видів зачіпає якусь одну сферу діяльності, тому її не можна назвати гарною чи поганою.

Особиста спрямованість

Характеризується прагненням до власної самореалізації, втіленням у життя особистісних цілей і прагнень. Таких людей нерідко називають егоїстичними, оскільки вони з вигляду мало піклуються про інших, а більше думають про себе, вибудовують в голові конструктивні плани і осмислено рухаються до їх здійснення. Риси характеру, властиві таким людям: впевненість у собі, цілеспрямованість, вміння зосереджуватись на важливій проблемі, організованість, відповідальність за виконувані дії. Люди представленої спрямованості ніколи не стануть звинувачувати інших у власних невдачах. Вони не чекають допомоги від оточуючих, а воліють все брати в свої руки. Іноді у них виробляється так зване прагнення до самотності і виникають складнощі передоручити свої справи кому б то не було. Така трудність продиктована спосіб життя особистості, її вольовим характером (читати статтю «Сила характеру«). Це по своїй суті неймовірно сильні особистості, які здатні йти вперед, спираючись лише на власну підтримку, розраховуючи на свої сили.

Спрямованість на інших людей

Характеризується підвищеною потребою в спілкуванні, схваленні з боку інших людей. Така особистість занадто сильно орієнтується на думку оточуючих, тому не здатна вибудовувати власні плани і втілювати в життя індивідуальні прагнення і мрії. Перш ніж зробити будь-яку дію, людина подумки або вголос узгоджувати свої вчинки з думкою суспільства. Йому страшно вийти за рамки того, що в соціумі вважається прийнятним або нормальним, бо власну думку він, найчастіше, не висловлює.

Спрямованість на інших людей супроводжується так само великим бажанням брати участь у суспільному житті, виконувати отримання на прохання родичів, друзів і колег. Таких людей дуже люблять в колективах – вони безвідмовні, легко вживаються практично з будь-якою людиною, готові в потрібний момент прийти на допомогу. Здоровий психологічний клімат в колективі і вдома для них є основоположним компонентом.

Ділова спрямованість

Характеризується високими вимогами до власної особистості, вмінням організовувати справи таким чином, щоб у виграшному становищі опинявся як сам індивід, так і соціум, в якому він живе. Таку людину відрізняє діловий підхід до всього, що його оточує. Він не обов’язково прагне займатися бізнесом або розвивати власну справу. Вміння знаходити вигоду в різних ситуаціях (причому, не тільки для себе, але і для людей) ставить особистість у вигідне положення перед колегами і друзями. Як правило, це компанійська людина, яка дуже любить товариство інших людей, проте, в той же час, досить волелюбний і завжди грає за своїми правилами.

Емоційна спрямованість особистості

Характеризується схильністю переживати по всякому приводу. Така людина, частіше всього, чуйний і небайдужий до печалям інших людей. Здатність до співпереживання у нього розвинена в досить великій мірі, тому до нього часто звертаються за порадою ті, хто в даний момент в цьому сильно потребує. Люди даного типу відрізняються підвищеною вразливістю, емоційною нестійкістю, у них часто змінюється настрій. Будь-який незначний випадок може вивести їх із стану душевної рівноваги і породити масу тривожних переживань.

Крім сказаного, вони прекрасно розбираються в мистецтві, зокрема в музиці і літературі, так як володіють яскравою, унікальною здатністю відчувати переживання і настрої вигаданих персонажів.

Соціальна спрямованість особистості

Характеризується підвищеною уважністю до зовнішнього світу, людям. Такі особистості завжди помічають, що відбувається навколо них, вникають у суть соціальних і політичних змін. Як правило, люди цього типу не можуть жити поза суспільством. Вони можуть бути як керівниками, так і підлеглими, головне, що їх діяльність розвивається всередині соціуму.

Структура спрямованості особистості

До чого б не прагнула людина, він, так чи інакше, проходить кілька ступенів для здійснення бажаного. Будь-яка діяльність відбувається внаслідок сильної мотивації, а вона, у свою чергу, формуються завдяки таким структурним компонентам, які і визначають спрямованість особистості.

 • Потяг допомагає «намацати» початковий момент вибудовування діяльності, визначити мотиви і переваги особистості. На даному етапі немає руху до мети, оскільки сама потреба ще так явно не усвідомлюється.
 • Бажання – це усвідомлена потреба. Вона виникає, коли індивід вже чітко собі уявляє, що він хоче зробити, якої мети досягти. Ще не збудовані шляхи досягнення бажаного, але саму потребу можна назвати зрілою.
 • Прагнення формується за допомогою активізації вольового елемента. На даному етапі особистість не просто усвідомлює свою потребу, але починає прикладати перші зусилля для того, щоб бажання могло здійснитися.
 • Інтереси визначають потреби людини, допомагають йому вибудувати спрямованість таким чином, щоб вона приносила очікувані плоди. Інтереси допомагають визначитися і зрозуміти, чого ж насправді бажає людина, скоригувати його діяльність (читати про інтереси людини).
 • Схильності характеризують спрямованість особистості на те чи інше заняття.
 • Ідеали є значимою характеристикою світогляду людини. Насправді саме ідеали здатні вести вперед, на їх цінності ми орієнтуємося, коли приймаємо важливі рішення (читати про ідеали людини).
 • Світогляд допомагає особистості вибудувати систему поглядів на самого себе, суспільство та світ навколо (читати про світогляд людини).
 • Переконання являють собою систему мотивів, які керують якими діями індивіда. Вони покликані допомагати людині в різних ситуаціях діяти певним чином (читати про переконання людини).

Усі форми спрямованості особистості найтіснішим чином пов’язані між собою. Не пройшовши одну сходинку, було б неможливо вийти на наступну. Сприйняття і спрямованість особистості залежать від індивідуальних зусиль людини і особливостей його психічного стану. Від того, наскільки сильно людина мотивована, залежить його працездатність і віра у власні можливості.

Спрямованість і мотиви діяльності особистості

Ступінь успішності вирішення поставлених завдань багато в чому залежить від того, наскільки сама особистість добре вмотивована в одержанні сприятливого результату. Існує кілька факторів, які справляють величезний вплив на будь-яку діяльність, здійснювану людиною.

Внутрішня і зовнішня мотивація

Зовнішньою називається мотивація, спрямована на зовнішні події та оточуючих людей. Скажімо, якщо потрібно негайно підготувати доповідь з історії тільки тому, щоб отримати схвалення керівника і закрити сесію, то це зовнішня мотивація. У тому випадку, коли необхідно виконати дослідницьку роботу тому, що вона представляє науковий чи творчий інтерес самого дослідника, то говорять про внутрішню мотивацію.

Треба сказати, що внутрішня мотивація набагато сильніше зовнішньої, адже вона спонукає особистість до саморозвитку, якихось нових звершень, відкриттів.

Усвідомленість – неусвідомленість мотивів

Коли є чітке розуміння того, навіщо виконується та чи інша діяльність, ефективність від її виконання зростає в кілька разів. Монотонна праця, позбавлена особливого змісту і значення, тільки навіває тугу і смуток. Буває, що особистість довгий час не може усвідомити справжні мотиви своїх вчинків і це приводить її до омани.

Інтереси і значущі потреби

Діючи з власних інтересів, особистість завжди підвищує свою ефективність праці. Іншими словами, коли те, чим ми займаємося, розбурхує уяву, викликає приємні почуття, і працюється набагато краще. Задовольняючи потреби у визнанні, схваленні з боку колективу, самореалізації особистість зростає, навчається і розширює власні можливості. З’являються нові перспективи для подальшого просування і розвитку. Коли виконувана діяльність ніяк не пов’язана з провідними потребами, не задоволені особиста і духовна складові, людина поступово починає сумніватися в собі, його сили з часом зменшуються.

Вміння ставити ціль

До чого б ми не прагнули, вкрай важливо з самого початку правильно визначити спрямованість, кінцеву мету, зрозуміти, чого хочемо досягти в результаті. Необхідно також задати відповідний ритм руху і підтримувати його протягом усього періоду – тоді будь-яка робота буде ефективною. Вміння бачити кінцевий результат діяльності допоможе заздалегідь спрогнозувати можливі труднощі для того, щоб вчасно з ними впоратися. Непогано було б тримати в голові так званий ідеал досягнення, тобто відслідковувати, наскільки поточна реальність відповідає заданим зразком.

Впевненість у собі

Ніяка справа не може відбуватися, якщо особистість не впевнена у власних силах. Навіть якщо людина володіє рідкісними та винятковими талантами, він не зможе досягти успіху, поки буде займатися самобичуванням, сумніватися в тому, що у нього все вийде. Впевненість у собі є необхідним інструментом для налагодження міцних і довірчих відносин з оточуючим світом. Виховати в собі впевненість можна, але тільки тоді, коли людина готова присвятити час роботи з почуттями, опрацювання питань освіти, отримувати нові знання – цього не можна уникнути.

Професійна спрямованість особистості

Кожна з професій, відомих людям, передбачає, що людина, яка претендує на ту чи іншу посаду, повинен володіти відповідними якостями характеру. Адже приймаючи рішення, діючи на робочому місці, від нас часто потрібна висока концентрація уваги (читати про увагу людини), велика стресостійкість і т. д. Якщо ці якості залишаться нерозвиненими, особистість не впорається з обов’язками. Професійна спрямованість являє собою цілу систему мотивів, які рухають людиною.

Нижче наведена класифікація типів особистості з характеристиками, що показують, в якій сфері вона швидше досягне успіху.

 • Реалістичний тип. Це люди зі стійкою нервовою системою. Вони прагнуть у всьому до максимальної точності і воліють працювати з реальними об’єктами. Найчастіше, вони займаються фізичною працею. Відповідні професії: техніки, механіки, будівельники, моряки.
 • Конвенциальный тип. До цієї групи можна віднести людей, які орієнтовані на точність і акуратність. Вони чудові виконавці, люблять робити все в терміни. Часто займаються діяльністю, що вимагає великої зосередженості й пильності. Професії: бібліотекар, економіст, бухгалтер, товарознавець.
 • Інтелектуальний тип. Це справжні мислителі. Люди даного типу можуть довго сидіти на одному місці, занурені в роздуми. Вони будують далекосяжні плани на майбутнє, ретельно планує свою діяльність. Найбільше їх приваблює дослідницька робота, що дозволяє наблизитися до розкриття істини, якогось окремого закону. Професії: викладач, вчений, письменник.
 • Заповзятливий тип. Тут можна зустріти відмінних керівників, які люблять керувати і у всьому прагнуть зайняти лідируючу позицію. Прагнення до першості визначає їх особистий успіх. Професії: керівник підприємств, бізнесмен, адміністратор.
 • Соціальний тип. Ці люди відрізняються відкритим серцем і готовністю піклуватися про інших. Професійну діяльність вони будують таким чином, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. У них сильно розвинене почуття відповідальності, гуманізм, співпереживання. Професії: лікар, ветеринар, соціальний працівник, педагог, вихователь.
 • Артистичний тип. Тут знаходяться, мабуть, найбільш непередбачувані люди, яким важко витримувати в роботі визначений графік. У діяльності вони орієнтуються скоріше на власні почуття, не люблять рамки, високо цінують свободу і незалежність. Професії: актор, художник, поет, дизайнер.

Таким чином, спрямованість особистості цілком і повністю визначає її успішність. Діагностика спрямованості особистості багато в чому залежить від того, наскільки сама людина задоволений тим, чим він займається.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЛайфХакер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: