Сміливість людини: особливості і можливість розвитку

сміливий

Серед безлічі рис і характеристик особистості, які виділяє психологія, найбільш значущим є вольові якості, а саме: наполегливість, самостійність, ініціативність, рішучість, витримка і самовладання (в ньому виділяють мужність і сміливість). Всі ці якості допомагають людині контролювати свої дії і поведінки.

Контролюючи свої вчинки і поведінку, людина сміливо береться за виконання досить важливого і відповідального завдання, навіть якщо воно може бути небезпечним для нього. Тому сміливість людини, і природно самовладання, вважаються одними з найважливіших умов формування волі та дисциплінованості особистості (читайте «розвиток сили волі«).

Про сміливість можна говорити тоді, коли є факт подолання страху, і саме подібні дії людини можна з упевненістю віднести до найбільш важливого і серйозного вчинку. Сміливість допомагає в боротьбі зі страхом, джерелом тривоги і стресу, який приносить шкоду як фізичному, так і психологічному здоров’ю людини. Тому в психологічній літературі можна зустріти безліч різних способів і методів, які допомагають знайти відповідь на питання «як набратися сміливості», а також «як побороти страх і боягузтво». Але для того, що б перейти до аналізу різних технік і вправ, які дозволять розвинути цю якість, спочатку необхідно проаналізувати, що матися на увазі під сміливістю як категорії психології.

Сміливість людини: визначення та характерні особливості

У визначенні поняття «сміливість» необхідно виходити з основної причини її виникнення – страху. Дійсно, якби людина не відчував страх, він би ніколи не дізнався, що ж таке мужність. Страх в цьому контексті можна розглядати як своєрідну підготовку до можливої екстремальної та загрозливої ситуації. Коли ж цей момент настає, страх як би втрачає свій первинний сенс, а особливості його переживання людиною проживають певну трансформацію. Страх може посилитися або ж ослабнути, коли людина стикається з критичною для себе ситуацією. Тут настає час для активних дій, які знаходять своє вираження у втечі від страху чи боротьби з ним. Саме в останньому випадку буде спостерігатися зародження сміливості як якості особистості

Сміливість людини часто розглядається як моральна якість особистості, яка вказує на наявність здібності у людей боротися з виникаючих страхом, долати невпевненість і небезпека, а також долати різні труднощі та наслідки. У психології під сміливістю розуміють якість волі, особливу готовність людини долати перешкоди і боротися зі страхом. Головними особливостями сміливості як вольового якості є осмисленість, своєчасність і розсудливість під час прийняття рішення задач і виникаючих в процесі діяльності питань, подальше втілення в реальність прийнятих рішень, відсутність страху прийняття відповідальності за свій вибір і реалізація його навіть в умовах можливого ризику для власного здоров’я і життя.

Таким чином, у психології сміливість розглядається з точки зору позитивного вольової якості особистості, яке визначається в першу чергу як здатність людини придушувати в собі страх і приймати на себе відповідальності за вибраний спосіб вирішення певної проблеми або завдання. Також під сміливістю розуміють якусь готовність людини, а також його вміння йти по шляху реалізації поставленої мети, не схиляючись перед труднощами, небезпеками і іншими виникаючими труднощами, які можуть становити загрозу для його благополуччя.

Виходячи з такого розуміння даної категорії психології, можна припустити, що говорити про те, що людині не вистачає сміливості можна в тому випадку, коли він відступає від прийнятих рішень під впливом критичних ситуацій і розумінням того, що це може йому зашкодити. Але тут також слід зазначити, що сміливість не має на увазі під собою відсутність у людини будь-яких страхів або знань основних способів вирішення екстремальних ситуацій. Сміливість – це здатність особистості діяти в тих умовах, в яких звичайним вважається не вживати ніяких особливих дій.

У психології сміливість людини розглядається в двох аспектах:

 • в якості характеристики якогось вчинку;
 • як визначення людини (риса особистості).

Більш докладний опис розуміння сміливості з точки зору даного контексту розглянуті в таблиці.

Розуміння сміливості в психології

Контекст Особливості
Характеристика вчинку Сміливий вчинок може бути здійснений не лише людиною, яка відрізняється хоробрістю, але й досить боязкою особистістю (у тому випадку, якщо його штовхають на такі дії певні причини).
Риса особистості Це явище вважають більш визначеним, так як воно зазначає характерний для людини спосіб дії і поведінки в ситуаціях, які можна віднести до розряду екстремальних і небезпечних.

Сміливість, як певна здатність людини до придушення природних біологічно обумовлених захисних реакцій, які виникають в момент переживання страху, і одночасного найбільш ефективного управління своїми діями, вчинками та поведінкою в цілому, володіє цілим рядом характерних особливостей, а саме:

 • вона передбачає реалізацію людиною рішучих дій, спрямованих на досягнення визначених цілей;
 • передбачає прояв вірності тим ідеалам, принципам і переконанням, якими керується людина, навіть не дивлячись на екстремальність ситуації, в яку він потрапляє, і вороже ставлення з боку оточуючих;
 • це чесне і відкрите вираження власних поглядів і життєвих позицій (особливо це буде важливим показником сміливості, якщо все це суперечить існуючим стереотипних поглядів та форм мислення);
 • сміливість проявляється в непримиренності до здійснення негативних дій, злого умислу або несправедливості по відношенню до іншої людини.

Основні причини розвитку сміливості людини та особливості її прояву

Багато приклади хоробрості людей в історії і літературі дозволяють відзначити, що більш яскравими проявами даного вольового якості вважають подвиги, ініціативність, рішучість і протистояння сформованому помилкової думки або поданням. Так, наприклад, говорячи про масовість прояви сміливості людей, історія містить у собі інформацію про багатьох подій – це і війни, і революції, і наукові відкриття, які супроводжувалися гоніннями вчених і навіть жорстокими розправами над ними (Роджер Бекон, Микола Коперник, Джордано Бруно, Мігель Сервет, Галілео Галілей, Нікола Тесла, Борис Болотов та ін).

Приклади хоробрості людей зустрічається і в сучасності, так відомі імена людей, які в своєму житті зіткнулися з критичними ситуаціями, але не здалися і не піддалися страху. Так, сміливість притаманна людям, які рятують життя іншим (співробітники МНС, рятувальники, парамедики) або змушені щодня долати природні біологічно обумовлені людські страхи, пов’язані з інстинктом самозбереження (льотчики, космонавти, випробувачі). Сміливими також називають людей, які, не дивлячись на всі труднощі, які зустрілися на їхньому життєвому шляху, не зламалися. Серед найбільш видатних особистостей, яких називають сміливими, варто назвати:

 • Ніка Вуйчича, який живе без кінцівок, при цьому він є не тільки повноцінним членом суспільство, але і подає приклад іншим людям з обмеженими можливостями як можна вистояти у важкі моменти життя;
 • Бетані Хемілтон – серфера, яка в підлітковому віці втратила руку, але це не зупинило її на шляху до досягнення своєї мети (вона приймає участь у змаганнях, виграючи одну за іншою багато нагороди);
 • Вільяма Трубриджа, який є світовим (дворазовим) чемпіоном з дуже небезпечного увазі дайвінгу – фрідайвінг (занурення здійснюється без акваланга);
 • Пилипа Петі – відомого канатохідця, який пройшов по канату (довжина становила 61 м) на висоті 450 м і це відбувалося без страховки;
 • Федора Конюхова, який відомий своїми навколосвітніми подорожами і неодноразовим перетином Атлантики.

Сміливий вчинок людини може бути обумовлений різними причинами, а саме:

 • моральним обов’язком;
 • відчаєм;
 • виваженим і продуманим ризиком;
 • боягузтвом (в тому випадку, якщо сміливість людини в одній ситуації дозволяє уникнути набагато більшій небезпеці або труднощі в інший).

Що ж стосується людини, у якого не вистачає сміливості, то тут говорять про дефіцит розвитку таких моральних якостей:

 • мужності;
 • стійкості;
 • самовладання,
 • ініціативності;
 • принциповість;
 • критичності.

Сміливість людини включає в себе певні риси характеру, які і дозволяють визначити наявність або відсутність цієї якості особистості: сміливість, наполегливість, цілеспрямованість, впевненість в собі і своїх силах. Але, незважаючи, на те, що в більшості випадків сміливість розглядають як позитивне якість волі, вона може бути доречною в певній ситуації або ж недоречною (по ряду певних причин). Доречною сміливість вважають тоді, коли вона спрямовується на побудову співробітництва, відрізняється усвідомленістю і осмысленностью, наявністю плану і стратегії дії в конкретній ситуації, а також передбачені різні форми реагування, в залежності від зовнішніх факторів. Сміливість можна вважати доречною, якщо вона:

 • характеризується імпульсивністю, з недалекою перспективою;
 • проявляється в якості підтримки шаблонів, стереотипів і необґрунтованих принципів;
 • не передбачений ні плану, ні стратегія, ні варіанти підсумку.

Сміливість людини можна умовно розділити на два типи:

 • сміливість для того, що б почати діяти, вийшовши з певної зони комфорту (особливу роль на даному етапі відіграє рішучість);
 • сміливість для продовження розпочатої дії незалежно від впливу різних зовнішніх факторів і умов (тут важливою є наполегливість).

Розвиток сміливості: найбільш ефективні методи

Сміливість людини, як і будь-яка інша якість особистості або ж навик можна розвивати. Для цього потрібно лише визначити мету і вибрати найбільш оптимальні шляхи і методи досягнення наміченого результату. На самому початку роботи над собою необхідно зрозуміти, що саме потрібно робити і як набрати сміливості, що б розвинути цю саму сміливість. Отже, необхідно засвоїти деякі правила та основні умови, які допоможуть у цьому досить непростій справі. Вони полягають в наступному:

 • повинна проводитися систематична робота над собою, спрямована на зменшення впливу страхів і формування необхідних якостей для прояву сміливості;
 • потрібно підвищувати впевненість у собі і прагнути до формування адекватного рівня самооцінки;
 • варто присвятити 3 дні в тиждень занять спортом (який у першу чергу направлений на формування сили, спритності, гнучкості, впевненості, наполегливості і рішучості людини, що в свою чергу впливає на розвиток у нього сміливості);
 • необхідно спрямувати роботу і на подолання вже сформованих страхів (тим більше фобій), в цьому випадку варто звернутися за допомогою до психологів чи психотерапевтів, які в безпечних умовах навчать способів та методів боротьби з ними;
 • потрібно спрямовувати зусилля на розвиток вольових якостей, самоконтролю і саморегуляції.

У психології виділяють кілька найбільш дієвих методів, які сприяють розвитку сміливості:

 • поступові навантаження (людині поступово підвищують навантаження в тій сфері, де він відчуває труднощі і страхи);
 • знецінення (мета полягає в тому, щоб проблемну ситуацію мінімізувати за значущістю);
 • спонтанність дії (створення ситуації, коли необхідно прийняти спонтанне рішень, тобто відійти від існуючого плану і вдатися до нових способів дій);
 • реальний приклад сміливості (візуалізації підвищує впевненість людини в тому, що він може вчинити подібним чином, головне, що б приклад був реальним і сміливий чоловік був такого ж рівня);
 • релаксація (дихальні гімнастики, медитація, зняття м’язових затисків);
 • усвідомленість або розуміння (для того, що б розвивати сміливість, необхідно спочатку усвідомити реальні причини цього бажання, зрозуміти, що ж необхідно в дійсності);
 • самопізнання і саморозвиток (для того, що б розвивати в собі якісь якості, необхідно вивчити свої індивідуальні особливості, манеру спілкування з іншими людьми, а після цього починати активну роботу над розвитком своєї особистості);
 • самоаналіз, рефлексія і інтроспекція (потрібно навчитися пізнавати і розуміти самого себе).

Якщо у вас не виходить самому вирішити питання як набратися сміливості, то варто відвідати спеціальні тренінги, які спрямовані на розвиток вольових якостей людини і вдосконалення особистості.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЛайфХакер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: