Риси характеру людини та їх прояв

Протягом всього свого життя кожна людина виявляє свої індивідуальні особливості, які відображені не тільки в його поведінці або ж специфіці спілкування, але і обумовлюють ставлення до діяльності, собі та іншим людям. Всі ці особливості, що проявляються в життєдіяльності, як в науковому побуті, так і в побуті називають характером.

Визначення поняття «характер»

У психології під характером розуміють певну сукупність рис людини, які яскраво виражені і є відносно стійкими. Риси характеру завжди накладають відбиток на поведінку людини, а також впливають на його вчинки.

У психологічних словниках можна зустріти досить велику кількість визначень характеру, але всі вони зводяться до того, що характер – це сукупність найбільш стійких індивідуальних психологічних особливостей особистості, які виявляються в її діяльності та суспільній поведінці, а також у системі відносин:

  • до колективу;
  • до іншим людям;
  • до праці;
  • до навколишньої дійсності (світу);
  • до самої себе.

Сам термін «характер» (у пер. з грец. character – карбування або друк) був введений давньогрецьким філософом і природодослідником, учнем Платона і найближчим другом Аристотеля Теофрастом. І тут варто особливу увагу приділити перекладу слова – карбування або друк. Дійсно, характер як би вимальовується у вигляді своєрідного малюнка на особистості людини, створюючи цим унікальну друк, яка відрізняє свого власника від інших індивідів. Подібний малюнок, також як герб або емблема на особистої печатки середньовічної знаті, вимальовується на певній основі з допомогою специфічних знаків і літер. Основою для гравіювання індивідуальної особистості виступає темперамент, а унікальним малюнком – яскраві та індивідуальні риси характеру.

Риси характеру як інструмент психологічної оцінки і розуміння людини

Під рисами характеру в психології розуміють індивідуальні, досить складні особливості, які є для людини найбільш показовими і дозволяють з великою часткою ймовірності прогнозувати його манеру поведінки в конкретній ситуації. Тобто, знаючи про наявність у конкретної людини деяких рис, можна передбачати його подальші дії і можливі вчинки в тому чи іншому випадку. Наприклад, якщо людина має яскраво виражену межу чуйність, то існує висока ймовірність того, що в складний момент життя він прийде на допомогу.

Риса – одна з найбільш важливих і суттєвих частин людини, його стабільне якість і усталений спосіб взаємодії з навколишньою дійсністю. У рисі характеру кристалізується особистість і відображається її цілісність. Риса характеру людини – це реальний спосіб вирішення багатьох життєвих ситуацій (як діяльнісних, так і комунікативних) і тому їх треба розглядати з точки зору майбутнього. Отже, риси характеру є прогнозом дій і вчинків особистості, так як вони відрізняються стійкістю і роблять поведінку людини передбачуваним і більш очевидним. Завдяки тому, що кожна особистість унікальна, існують величезна різноманітність унікальних рис характеру.

Особливі риси свого характеру кожна людина набуває протягом всієї своєї життя в суспільстві, причому не можна вважати всі індивідуальні ознаки (риси) характерологічними. Такими будуть тільки ті, які не залежно від життєвої ситуації та обставини завжди будуть проявлятися в ідентичному способі поведінки та однаковому відношенні до навколишньої дійсності.

Таким чином, для того, щоб дати оцінку психологи особистості (охарактеризувати як індивідуальності, необхідно визначити не всю суму індивідуальних якостей людини, а виділити ті риси та якості характеру, які є відмінними від інших людей. Не дивлячись на те, що ці риси індивідуальні і різні, вони повинні складати структурну цілісність.

Риси характеру людини є пріоритетними при вивченні його особистості, а також для розуміння і прогнозування його дії, вчинків і поведінки. Дійсно, будь-який вид діяльності людини ми сприймаємо і розуміємо як прояв певних рис його характеру. Але, характеризуючи особистість як соціальне істота, важливим стає не стільки прояв рис у діяльності, як те, на що спрямована ця діяльність (а також чому служить людська воля). У цьому випадку слід звертати увагу на змістовну сторону характеру, а конкретніше, на ті риси характеру особистості, які складають загальну структуру як її психічного складу. Вони виражаються в: цілісність-суперечливість, єдність-роздробленості, статичності-динамічності, широта-вузькість, сили-слабкості.

Список рис характеру людини

Людський характер – це не тільки певна сукупність деяких рис (або ж випадковий набір), а складне психічне утворення, яке являє собою певну систему. Дана система складається з багатьох найбільш стійких якостей особистості, а також її властивостей, що виявляються в різних системах людських відносин (до праці, до своєї справи, до навколишнього світу, до речей, до себе і до інших людей). В цих відносинах знаходить своє вираження структурність характеру, його змістовність і індивідуальність своєрідності. Нижче, у таблиці, описані основні риси характеру (їх групи), які знаходять свій прояв у різних системах людських відносин.

Стійкі риси (симптомокомплекси) характеру, що виявляються у відносинах особистості

Системи відносин Список рис характеру людини (прояв)
до себе вимогливість, самокритичність, скромність, висока думка про себе, почуття власної гідності, егоїзм і егоцентризм
до іншим (або міжособистісні відносини) замкнутість-товариськість, правдивість-облудність, колективізм-індивідуалізм, чуйність-черствість, грубість-ввічливість
до праці і справі працьовитість-лінощі, відповідальність-безвідповідальність, сумлінність-несумлінність (формальність), ініціативність-пасивність
до речей і навколишнього світу акуратність-неохайність, ощадливість-недбалість
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЛайфХакер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: