Мораль в житті людини

моральні норми

Сучасне суспільство неможливо уявити без етичних норм. Кожне поважаюче себе держава складає звід законів, яким громадяни зобов’язані слідувати. Моральна сторона в будь-якій справі – це відповідальна складова, якою не можна нехтувати. У нашій країні існує поняття моральної шкоди, коли заподіяні людині незручності вимірюються в матеріальному еквіваленті, щоб хоча б частково відшкодувати його переживання.

Мораль – прийняті в соціумі норми поведінки та уявлення про поведінку. Під мораллю також розуміються моральні цінності, звичаї, порядки і приписи. Якщо в суспільстві хтось здійснює вчинки, що суперечать зазначеним нормам, то їх називають аморальними.

Поняття моралі дуже тісно пов’язане з етикою. Дотримання етичних уявлень вимагає високого духовного розвитку. Іноді суспільні установки йдуть врозріз з потребами самої особистості, і тоді виникає конфлікт. У цьому випадку окрема людина зі своєю власною ідеологією ризикує виявитися незрозумілим, самотнім серед суспільства.

Як формується мораль?

Мораль людини більшою мірою залежить від нього самого. Тільки сама особистість відповідальна за те, що з нею відбувається. Від того, наскільки вона готова дотримуватися встановлених у суспільстві порядків залежить, чи буде людина успішна, приймаємо іншими. Розвиток моралі, моральних понять відбувається у батьківській родині. Саме ті перші люди, з якими починає взаємодіяти дитина на перших порах свого життя, і накладають серйозний відбиток на його подальшу долю. Отже, на формування моралі робить істотний вплив найближчого оточення, в якому росте людина. Якщо дитина росте в неблагополучній сім’ї, то у нього з малих років складається неправильне уявлення про те, як влаштований світ і формується спотворене сприйняття самого себе в соціумі. Ставши дорослою, така людина почне відчувати величезні труднощі у спілкуванні з іншими людьми і буде відчувати на собі невдоволення з їх боку. У разі виховання дитини в благополучній середньостатистичної сім’ї він починає вбирати в себе цінності свого найближчого оточення, і цей процес відбувається природним чином.

Усвідомлення необхідності дотримуватися громадським приписам відбувається за рахунок наявності у людини такого поняття як совість. Совість формується з раннього дитинства під впливом суспільства, а також індивідуального внутрішнього почуття.

Функції моралі

Мало в кого з людей дійсно виникає питання, навіщо потрібна мораль? Це поняття складається з багатьох важливих компонентів і оберігає совість людини від небажаних вчинків. За наслідки свого морального вибору особистість відповідає не тільки перед суспільством, але й перед самою собою. Існують функції моралі, які допомагають їй виконувати своє завдання.

Оціночна функція пов’язана з тим, як інші люди або сама людина визначає скоєні ним вчинки. У випадку, коли відбувається самооцінювання, особистість звичайно схильна виправдовувати власні дії якими – небудь обставинами. Виносити вчинки на громадський суд набагато складніше, адже соціум часом невблаганний при оцінці інших.

Регулятивна функція допомагає встановити в суспільстві норми, які стануть законами, призначеними для загального дотримання. Правила поведінки в суспільстві засвоюються індивідом на підсвідомому рівні. Саме тому, потрапляючи в місце, де знаходиться велика кількість людей, більшість з нас через якийсь час починає безпомилково слідувати негласним законам, прийнятим саме в даному соціумі.

Контролююча функція безпосередньо пов’язана з перевіркою, наскільки окремий індивід здатний дотримуватися встановлених у товаристві правил. Подібний контроль допомагає досягти стану «чистої совісті» і соціального схвалення. Якщо індивід не веде себе належним чином, то обов’язково отримує в якості зворотної реакції засудження з боку інших людей.

Інтегруюча функція допомагає підтримувати стан гармонії всередині самої людини. Здійснюючи ті чи інші вчинки, особистість, так чи інакше, аналізує свої дії, «перевіряє» їх на чесність і порядність.

Виховна функція полягає в тому, щоб людині мати можливість навчитися розуміти і приймати потреби оточуючих людей, враховувати їх потреби, особливості та бажання. Якщо індивід досягає стану такої внутрішньої широти свідомості, то можна сказати, що він здатний піклуватися про інших, а не тільки про себе самого. Мораль часто пов’язують з почуттям обов’язку. Людина, у якого є обов’язки перед суспільством, дисциплінований, відповідальний і порядний. Норми, правила і порядки виховують особистість, формують у неї соціальні ідеали і прагнення.

Норми моралі

Узгоджуються з християнськими уявленнями про добро і зло і тим, яким повинен бути справжній чоловік.

Розсудливість є невід’ємним компонентом будь-якого сильного людини. Воно передбачає наявність у індивіда здатності адекватно сприймати навколишню реальність, вибудовувати гармонійні зв’язки і відносини, приймати розумні рішення, діяти конструктивно в складних ситуаціях.

Утримання передбачає заборону задивлятися на осіб протилежної статі, які перебувають у шлюбі. Вміння впоратися зі своїми бажаннями, поривами схвалюється суспільством, небажання слідувати духовним канонам – засуджується.

Справедливість завжди має на увазі, що за всі діяння, вчинені на цій землі, рано чи пізно прийде відплата або якийсь відгук. Справедливе ставлення до інших людей полягає в тому, щоб, в першу чергу, визнавати їх цінність як значущих одиниць людського суспільства. Повага, увага до їх потреб також відносяться до даного пункту.

Стійкість формується за рахунок уміння переносити удари долі, виносити для себе необхідний досвід і конструктивно виходити з кризового стану. Стійкість як норма моралі передбачає прагнення до того, щоб виконувати своє призначення і йти вперед, незважаючи на труднощі. Долаючи перепони, особистість стає сильнішим і у подальшому може допомогти іншим людям пройти через їх індивідуальні випробування.

Працьовитість цінується в будь-якому суспільстві. Під цим поняттям розуміється захопленість людини яким – небудь справою, реалізація ним свого таланту або здібностей на благо інших людей. Якщо особистість не готова ділитися результатами своїх напрацювань, то його не можна назвати працелюбною. Тобто, необхідність діяльності повинна бути пов’язана не з особистим збагаченням, а з тим, щоб служити наслідками своєї роботи як можна більшого числу людей.

Смирення досягається шляхом тривалого страждання і покаяння. Вміння вчасно зупинитися, не вдаватися до помсти в ситуації, коли сильно образили, схожий на справжнього мистецтва. Але по — справжньому сильна людина володіє колосальною свободою вибору: він здатний подолати руйнівні почуття.

Ввічливість необхідна в процесі взаємодії людей один з одним. Завдяки їй стає можливим укладання вигідних для обох сторін угод і угод. Ввічливість характеризує особистість з кращої сторони і допомагає їй конструктивно рухатися в напрямку заданої мети.

Принципи моралі

Ці принципи існують, вносячи суттєві доповнення в загальноприйняті соціальні норми. Їх значимість і необхідність полягає в тому, щоб сприяти формуванню загальних формул і закономірностей, прийнятих у даному суспільстві.

Принцип таліону наочно демонструє поняття нецивілізованих країн – «око за око». Тобто, якщо хтось зазнав яку – небудь втрату з вини іншої людини, цей інший зобов’язаний відшкодувати першому допомогою власної втрати. Сучасна психологічна наука говорить про те, що необхідно вміти прощати, перенастроювати себе на позитив і шукати конструктивні методи виходу з конфліктної ситуації.

Принцип моральності передбачає слідування християнським заповідям і дотримання божественного закону. Окремий індивід не має права завдавати шкоду своєму ближньому, навмисно намагатися доставити йому будь – яку шкоду, заснований на обмані або крадіжці. Принцип моральності найсильніше волає до совісті людини, змушує його згадати про духовну складову. Фраза «Стався до ближнього так, як хочеш, щоб він ставився до тебе» — найяскравіше прояв даного принципу.

Принцип «золотої середини» виражається в умінні бачити міру у всіх справах. Вперше цей термін ввів Арістотель. Прагнення уникати крайнощів і планомірно рухатися в напрямку заданої мети неодмінно приведе до успіху. Не можна використовувати іншу людину як засіб для вирішення своїх індивідуальних завдань. У всьому потрібно знати міру, вміти вчасно йти на компроміс.

Принцип благополуччя і щастя представлений у вигляді наступного постулату: «Поступай по відношенню до ближнього так, щоб принести йому найбільшу благо». Неважливо, який вчинок буде здійснений, головне, щоб користь від нього могла послужити як можна більшій кількості людей. Цей принцип моралі передбачає вміння прогнозувати ситуацію на кілька кроків вперед, передбачити можливі наслідки своїх вчинків.

Принцип справедливості заснований на рівному ставленні між усіма громадянами. Він говорить, що кожен з нас повинен дотримуватися негласні правила поводження з іншими людьми і пам’ятати про те, що сусід, який живе з нами в одному домі, володіє тими ж правами і свободами, що й ми. Принцип справедливості передбачає покарання у разі вчинення протиправних дій.

Принцип гуманізму є провідним серед всіх вище зазначених. Він передбачає наявність у кожної людини уявлення про поблажливому ставленні до інших людей. Гуманність виражається в співчутті, в умінні зрозуміти ближнього, бути йому максимально корисним.

добро і зло

Таким чином, значення моралі в житті людини має визначальне значення. Мораль охоплює всі сфери людської взаємодії: релігія, мистецтво, право, традиції і звичаї. В існуванні кожного окремо взятого індивіда рано чи пізно виникають питання: як жити, яким принципом слідувати, який вибір зробити, і він звертається за відповіддю до власної совісті.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЛайфХакер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: