Поняття інтелекту

інтелект

У повсякденному житті людина використовує свої розумові здібності як елемент пізнання навколишнього світу. Сучасну дійсність важко уявити собі без інтелекту, без самої можливості аналізувати і зіставляти між собою предмети і явища. Завдяки своєї розумової діяльності особистість виявляє в собі величезні можливості для саморозвитку та самовдосконалення. Не будь інтелекту, людина не змогла б зробити наукові відкриття, такого виду діяльності, як мистецтво взагалі не існувало б.

Інтелект (від лат. «розум, розум») являє собою високоорганізовану систему мислення особистості, при якій з’являються нові продукти діяльності. Інтелект обов’язково зачіпає розумові здібності і всі пізнавальні процеси.

Вивчення інтелекту

Поняття інтелекту ввів англійський учений Ф. Гальтон в кінці 19 століття. За основу були взяті наукові праці Чарльза Дарвіна про еволюцію. Характеристики інтелекту досліджували такі вчені як А. Біне, Ч. Спірмен, С. Колвін, Е. Торн — дайк, Дж. Петерсон, Ж. Піаже. Всі вони розглядали інтелект як поле безмежних можливостей людини. Завдання кожного конкретного індивіда полягає в тому, щоб реалізувати свій інтелект грамотно, з користю для себе і оточуючих. Насправді лише деякі розуміють своє істинне призначення і готові вкладати сили в розвиток здібностей.

Сутність інтелекту

Здатність до навчання

Особистість неможливо уявити без розумової діяльності. Для особливо розвинених розвиток людей стає невід’ємною частиною життя: воно веде їх вперед до нових звершень, допомагає робити відкриття. Прагнення до навчання в даному випадку продиктовано внутрішньою потребою людини до самореалізації. Коли бажання проявити власну індивідуальність стає яскравіше, ніж думки інших, людина здатна задіяти всю силу свого розуму для того, щоб досягти відчутного успіху.

Насправді, здатність до навчання закладена в кожному з нас. Просто одні люди використовують по — максимуму ресурс, даний їм від природи, а інші знаходять причини для того, щоб знизити цей процес до рівня, необхідного для виживання.

Можливість оперувати абстракціями

Вчені, мислителі, філософи використовують у своїй діяльності наукові поняття і визначення. Та й не тільки вони: студенти теж повинні вчитися розуміти мову абстракцій і вільно ним оперувати. Можливість грамотно викладати свої думки, ділитися відкриттями в тій чи іншій області обов’язково передбачає оволодіння мовою на високому рівні. Інтелект виступає необхідною ланкою, інструментом для наукової діяльності.

Здатність пристосовуватися до умов навколишнього середовища

Обстановка, в якій живе сучасна людина, постійно змінюється. Виникають непередбачені обставини, які негативно позначаються на роботі, змішують плани і зривають угоди. Але по – справжньому розумна людина завжди виявляється в стані проаналізувати ситуацію, що виникла і побачити в ній користь для себе. Так інтелект допомагає особистості вистояти у важких обставинах, боротися в ім’я світлої ідеї, прогнозувати бажаний результат і прагнути до її досягнення.

Структура інтелекту

Вчені, що мають різні підходи і різний погляд на дану проблему, виділяють концепції, що дозволяють визначити, з чого складається інтелект.

Спірмен говорив про наявність у кожного індивіда, так званого загального інтелекту, який допомагає пристосовуватися до тієї середовищі, в якій він живе, розвивати наявні схильності й дарування. Індивідуальні особливості цей вчений вважав прихованими можливостями для досягнення певних цілей.

Терстоун характеризував межі загального інтелекту і виділив сім напрямків, через які відбувається розумова реалізація людини.

  1. Здатність легко оперувати числами, виробляти в думці обчислення та математичні дії.
  2. Здатність зв’язно висловлювати свої думки, надавати їх в словесну форму. Вчений пояснював, від чого залежить ступінь оволодіння словом і виділяв зв’язок розумової діяльності з розвитком мови.
  3. Здатність засвоювати письмову і усну мову іншої людини. Як правило, чим більше людина читає, тим більше він дізнається про навколишній світ. Розвивається самосвідомість, розширюється обсяг пам’яті, з’являються інші (особистісні) можливості. Інформацію індивід найчастіше отримує за допомогою вдумливого читання. Так відбувається засвоєння нового матеріалу, аналіз та систематизація вже наявних знань.
  4. Здатність уявляти, вибудовувати в голові художні образи, розвивати і удосконалювати творчу діяльність. Треба визнати, що саме у продуктах творчої спрямованості і проявляється високий потенціал особистості, розкривається суть його можливостей.
  5. Здатність збільшувати об’єм пам’яті і тренувати швидкість запам’ятовування. Сучасна людина потребує того, щоб постійно працювати над своїм ресурсом.
  6. Здатність вибудовувати логічні ланцюжки, міркувати, аналізувати реалії життя.
  7. Здатність аналізувати, виявляти суттєві та значущі відмінності між предметами і явищами.

Кэттел виявляв величезний потенціал можливостей, яким володіє людина. Інтелект він визначав як здатність до абстрактного мислення й абстрагування.

Види інтелекту

Традиційно у психології виділяють кілька видів розумової діяльності. Всі вони відповідають тим чи іншим життєвим напрямами або впливають на образ життя людини.

Вербальний інтелект

За допомогою даного виду особистість завжди має можливість спілкуватися з іншими людьми. Письмова діяльність прекрасно розвиває інтелект, дозволяє освоїти іноземні мови, вивчити класичну літературу. Участь у дискусіях і диспутах на різні теми допомагає зосередитися на суті питання, визначитися з власними цінностями, дізнатися від опонентів для себе щось важливе і цінне.

Вербальний інтелект необхідний для придбання базових знань про світ, для того, щоб особа мала можливість накопичувати необхідний досвід для свого становлення. Спілкування з успішними людьми, які змогли вийти на новий рівень життя, досягти стану повної незалежності, позитивним чином позначається на світогляді особистості, умінні прийняти і обміркувати інформацію.

Логічний інтелект

Необхідний для здійснення логічних операцій, розв’язування математичних задач. Для підвищення рівня логіки рекомендується розгадувати кросворди, читати інтелектуальні, корисні книги, займатися саморозвитком, відвідувати тематичні семінари та тренінги.

Логічний інтелект потребує постійної роботи. Щоб вільно оперувати цифрами, потрібно постійно виробляти в думці складні обчислення, розв’язувати задачі.

Просторовий інтелект

Ґрунтується на зоровому сприйнятті будь – якої діяльності з можливістю повторити її на власному досвіді. Так заняття музикою, ліплення з глини можуть стати чудовими провідниками до саморозвитку.

Фізичний інтелект

Можливість залишатися в прекрасній фізичній формі – запорука гарного самопочуття і довголіття. Фізичний інтелект передбачає сильну зв’язок з тілом, уважне ставлення до свого самопочуття. Відсутність хвороб ще не є показником фізичного здоров’я. Щоб тіло було міцне і бадьорий, потрібно приділяти йому достатньо сил і уваги: по можливості, займатися зарядкою, будь-яким спортом. Важливо давати собі щодня ту ступінь навантаження, яку людина може витримати. Безумовно, щоб керувати цим процесом, потрібно володіти великою мотивацією і бажанням щось змінити в кращу сторону.

Соціальний інтелект

Сюди можна віднести вміння спілкуватися. Людина істота соціальна і не може жити поза суспільством. Щоб адекватно вибудовувати відносини з іншими людьми і навчитися їх правильно розуміти, потрібно щодня тренувати свою волю і здатність чути інших. Розуміння між людьми складається з декількох складових, важливим компонентом яких є взаємовигідне співробітництво. Це основа будь-якого бізнесу, у тому, щоб розуміти потреби клієнта, вміти донести до аудиторії потрібну інформацію.

Емоційний інтелект

Передбачає розвиток у людини досить високого рівня рефлексії. Вміння мислити аналітично, усвідомлювати свої індивідуальні потреби і прагнути до досягнення власних цілей, безсумнівно, допоможе досягти високого рівня емоційного інтелекту. Так само важливим компонентом є вміння спілкуватися з людьми, розуміти їхні настрої та почуття, вибудовувати з ними моделі ефективної взаємодії.

Духовний інтелект

Передбачає усвідомлене прагнення особистості пізнати себе, займатися самовдосконаленням. Інтелектуально розвинена людина ніколи не затримується надовго на одному щаблі розвитку, він хоче прогресувати, мотивувати себе на подальші дії. Для розвитку даного виду інтелекту чудово підійдуть індивідуальні роздуми про життя, сутності буття, медитації, а також молитва.

Творчий інтелект

Передбачає наявність у індивіда певного художнього таланту: літературного, музичного, живописного. Необхідність зосередитися на виконуваній задачі, сконцентруватися на художньому образі і втілювати її на папері, полотні або нотах притаманна справжнім творцям. Але слід пам’ятати про те, що будь-які здібності потребують розвитку, їм потрібно приділяти багато сил і уваги.

Так для становлення літературного таланту необхідно навчитися розуміти суть і зміст написаного, вивчати твори великих майстрів, освоювати художні прийоми і засоби виразності.

Особливості інтелекту

Людський мозок влаштований таким чином, що чим частіше ми тренуємо його, тим краще він піддається тренуванню. Іншими словами, чим більше уваги, часу, сил особистість готова вкладати у власний розвиток, тим швидше зростають і розширюються можливості для самореалізації.

Приміром, якщо розум здатний концентруватися на певних речах, то потрібно протягом тривалого проміжку часу надавати йому можливість розширювати поле діяльності, і тоді будуть помітні істотні зміни.

Можливості інтелекту

Істина полягає в тому, що можливості людського розуму невичерпні. У нас укладений такий потенціал, що якщо б кожен впритул займався вирішенням індивідуальних завдань, результати дуже скоро були б вельми значними. На жаль, людина протягом свого життя використовує не більше 4 – 5 % закладеного в ній потенціалу і забуває про те, що його можливості безмежні. Як розвинути інтелект до високого рівня? Тільки сама особистість визначає, в які рамки себе поставити, лише ми самі керуємо собою.

Як підвищити інтелект?

Безліч людей, що йдуть по шляху особистісного становлення, так чи інакше, задаються цим питанням. Деякі розуміють, що підвищення інтелекту пов’язано, насамперед, з тим, щоб бути активною людиною, вміти приймати нове в своє життя, прагнути до досягнення індивідуальних цілей. Читайте більше книг, пов’язаних з самореалізацією або якісну літературу. Не підійдуть іронічні детективи або любовні романи.

Таким чином, поняття інтелекту тісно пов’язано з особистісним розвитком самої людини. Важливо розуміти, що наш розум не може існувати окремо від нас. Необхідно регулярно «підживлювати» його свіжими ідеями, дозволяти робити сміливі вчинки, здійснювати відкриття. І тоді ви зможете зберегти високий рівень інтелекту на довгі роки, а не тільки користуватися ним в юності.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ЛайфХакер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: